Opgericht in 1979 door Mark en Marleen Deweer in Otegem, een klein dorp in het zuiden van West-Vlaanderen, heeft Deweer Gallery recent het tweede grote hoofdstuk uit haar geschiedenis aangevat. Inderdaad, de beide zonen van de stichters van de galerie, Bart en Gerald Deweer, hebben recent de leiding van de galerie van hun ouders overgenomen, met de bedoeling een dynamische rol te blijven spelen op de scene van de internationale hedendaagse kunst en een nieuwe generatie kunstenaars te promoten aan de hand van sterke galerietentoonstellingen en regelmatige deelnames aan de belangrijkste internationale kunstbeurzen.

De generatiewissel werd niet alleen geïllustreerd door het ambitieuze galerieprogramma, maar ook door de grondige renovatie en uitbreiding van het galeriegebouw. Sedert het midden van de jaren ’80 is Deweer Gallery (dat vroeger de naam Deweer Art Gallery droeg) gevestigd in een ongebruikelijk ruim pand dat ooit een kleine industriële onderneming huisvestte. In de loop van de jaren 2011-2012 werden de ruimten van de galerie ernstig aangepakt en gerenoveerd. Het resultaat van de verregaande architecturale ingreep houdt onder meer in dat de voor het publiek toegankelijke ruimten van de galerie (Lobby en drie tentoonstellingszalen) werden verdubbeld tot een totale oppervlakte van ca. 1200 m².
De vernieuwde en uitgebreide galerie opende in September 2012 met de groepstentoonstelling Re-Opening, die perfect de intenties van Bart en Gerald Deweer illustreerde aangaande de verjonging en de vernieuwing van het galerieprogramma.

Dit alles stelt vandaag Deweer Gallery perfect in staat haar belangrijkste beleidsopties te bevestigen en ze verder te ontwikkelen. Deweer Gallery wil een internationaal actieve galerie zijn, met een even internationale uitstraling, voor beeldende kunstenaars van verschillende nationaliteiten en uit diverse disciplines, voor opkomende, jonge kunstenaars, voor mid-career kunstenaars en voor gevestigde namen, teneinde een selecte groep kunstenaars te vertegenwoordigen die in hun werk gaan voor een kritische mix van rationale, emotionele en poëtische kwaliteiten. 

In de loop van haar meer dan 35-jarige geschiedenis, heeft Deweer Gallery een merkwaardig verhaal gerealiseerd.
Bij het begin van de jaren ’80 was Deweer Gallery de eerste Belgische galerie die de Duitse Nieuwe Wilde Schilderkunst en de Italiaanse Transavanguardia introduceerde. Zo presenteerde zij o.a.  individuele tentoonstellingen van Georg Baselitz, A.R. Penck, Rainer Fetting, Enzo Cucchi en Mimmo Paladino. Terzelfdertijd nam zij ook de promotie op zich van eigentijdse Belgische kunstenaars. In 1983 organiseerde de galerie haar eerste tentoonstelling van en met Panamarenko. Tot de dag van vandaag blijft de galerie de Antwerpse kunstenaar vertegenwoordigen. Jan Fabre werd voor het eerst getoond in 1985. Gedurende 30 jaar kwam elk belangrijk hoofdstuk uit Jan Fabres beeldende kunstpraktijk aan bod aan de hand van een solo show bij Deweer Gallery.
In de tweede helft van de jaren ’80 werd Deweer onder meer de eerste, niet-Duitse galerie  die de Duitse beeldhouwer Stephan Balkenhol vertegenwoordigde. Sedert de eerste tentoonstelling in 1987 bracht de kunstenaar niet minder dan 11 exposities naar Otegem.

In de jaren ‘90 werkte Deweer Gallery met een aantal internationale kunstenaars die gewaardeerd werden voor hun zeer sterke, individuele posities: Günter Brus (Oostenrijk), Günther Förg (Duitsland), Tony Cragg (Groot-Brittannië), Ilya Kabakov (Oekraïne, sinds 1992!), Imi Knoebel (Duitsland), Gerhard Merz (Duitsland), Aernout Mik (Nederland), Siegfried Anzinger (Oostenrijk), Thomas Ruff (Duitsland, vanaf 1992!) en Mark Wallinger (Groot-Brittannië) om maar deze enkelingen te vernoemen. Elk van hen maakte in meerdere solo-tentoonstellingen en op bijzondere wijze gebruik van de haast museale tentoonstellingsruimten van de galerie. En elk van deze tentoonstellingen werd begeleid door een monografische catalogus uitgegeven door de galerie.

Het nieuwe millennium werd gemarkeerd door de introductie van de Belgische kunstenaar Koen Vanmechelen, van wie het on-going Cosmopolitan Chicken Project in verschillende exposities werd getoond. De eerste twee decennia van de nieuwe eeuw zagen ook de start van een reeks samenwerkingen met nieuwe kunstenaars: Matthieu Laurette (Frankrijk, > 2004), Sergey Bratkov (Oekraïne , > 2006), Enrique Marty (Spanje, > 2006), Benjamin Moravec (Frankrijk, > 2006), Andy Wauman (België, > 2006), Stefaan Dheedene (België, > 2007), Michaël Aerts (België, > 2008), Cristina Lucas (Spanje, >2008), Boris Mikhailov (Oekraïne, >2009), Tatjana Gerhard (Zwitserland, > 2010), Matthew Lutz-Kinoy (Verenigde Staten, >2011), Norbert Witzgall (Duitsland, >2011), Keren Cytter (Israel, >2013), Kasia Fudakowski (Groot-Brittannië, >2013), Jan De Cock (België, >2013), Melissa Gordon (Verenigde Staten/Groot-Brittannië, > 2014) , Shirana Shahbazi (Iran/Zwitserland, > 2014), George Little (Denemarken, > 2014), Michael Seidner (Duitsland, > 2014), Mark Bauer (Zwitserland, > 2015) en Thomas Kratz (Duitsland, >2015).  
 

Verweven doorheen deze lange lijst van individuele tentoonstellingen stelde Deweer Gallery op regelmatige basis thematische groepstentoonstellingen voor, die al even zeer mijlpalen vormen in Deweer Gallery’s rijke tentoonstellingsgeschiedenis. Om de belangrijkste te noemen: “Ouverture” (1985, ter gelegenheid van de verhuis van de galerie naar haar huidige locatie aan de Tiegemstraat 6A), “Xth Anniversary Show”(1989), “A Painting Show”(1994, ter gelegenheid van de eerste ingebruikname van de huidige Room II), “ECLiPS” (2004, ter gelegenheid van de 25ste verjaardag van de galerie en voorgesteld in de voormalige elektriciteitscentrale Transfo in Zwevegem), het absoluut unieke project “Art of the Loom – 32 Tapestries woven on the looms of Mark Deweer’s factory, Otegem, Belgium, 1985-2010” (2011) en tenslotte “Re-Opening” (2012, met een tweedelige publicatie).

Vandaag gaat Deweer Gallery onverminderd door op haar historisch elan en kiest ze resoluut voor voortdurend volgehouden vernieuwing en innovatie.
 

(Deweer Gallery, december 2015)

Historiek
Permanente Installaties
Het Gebouw
Grondplannen